Strategie čtenářské dovednosti ZŠ Dambořice

Milí žáci
pod tímto odkazem můžete stahovat STRATEGII ČTENÁŘSKÉ DOVEDNOSTI ŽÁKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DAMBOŘICÍCH včetně seznamu literatury a kritérií hodnocení.


Freewarové programy vhodné k výuce

Pro zájemce je u pana učitele Malíka k dispozici sada freeware programů (Open office, Adobe Reader, Google Earth, Firefox aj.). Stačí si přinést vhodné médium na přehrátí (CD, flash disk).


Recyklohraní

Od roku 2008/2009 je naše škola zapojena do projektu pod názvem "Recyklohraní aneb Ukliďme si svět". Součástí tohoto projektu je sběr baterií a drobného elektrozařízení a jejich pozdější odborná recyklace.
Je na každém z nás, kam použité baterie a drobná elektrozařízení vyhodíme - zda do přírody, do komunálního odpadu, nebo do příslušného boxu. Určitě víte, že takovéto boxy pro recyklaci baterií najdete např. v obchodech. Dva z nich naleznete i v budově školy - zelenou krabici na baterie a červenou plastovou popelnici na elektrozařízení.
Více se o projektu Recyklohraní dovíte z oficiálních stránek.


Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů

Na www.infoabsolvent.cz najdete úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání. U každé ze škol je uvedeno asi 35 údajů (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.) Dále je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání).
Velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).
Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete:

  • informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další,
  • filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,
  • poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy.

Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším informačním systémem s plně aktuálními daty.