Informace pro rodiče


Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2018 / 2019

Vážení rodiče,
překládáme vám informace k příjímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2018 / 2019. Jakékoliv další dotazy vám zodpoví paní učitelka Poláčková či třídní učitel.


Družináček - družinový časopis

Vážení rodiče,
žáci naší družiny si pro vás a své spolužáky připravili družinový měsíčník s názvem Družináček. Otvírat, stahovat a s úsměvem pročítat můžete zde.


Pravidla pro užívání mobilních telefonů na ZŠ Dambořice

Používání mobilních zařízení (mobil, tablet aj.) k vyhledávání informací ke studiu, komunikaci s rodiči formou SMS či volání, je povoleno pouze o přestávce ve vyhrazeném prostoru chodby II. patra. Je tedy zakázáno používat mobilní zařízení mimo tento prostor. V prostorách školy je zcela zakázáno sledování sociálních sítí, videoserverů (Youtube apod.) a hraní her.
Žáci 1. - 4. třídy mohou s rodiči komunikovat svým mobilním zařízením pouze po domluvě s vyučujícím.


Seznam pomůcek pro výtvarnou výchovu na ZŠ Dambořice

I. stupeň:

 • ubrus na stůl, košile (případně jiný ochranný oděv)
 • vodovky (Koh-i-Noor, větší plochy barev), tempery, anilinové barby - nepovinné, voskovky
 • kalíšek na vodu, štětce - kulaté (velikost 2, 6, 8), ploché (velikost 2, 6, 8)
 • lepidlo šroubovací (tyčinkové) 2 ks, Herkules (tekutý)
 • plastická duma (umělecká barevná pryž), tuš
 • centropen černý O,5 mm, tužka č. 1 a 2
 • ostré nůžky
 • noviny, houbička na nádobí, hadřík, savý hadr, 2x kelímek od Ramy (či jiný podobné velikosti)

II. stupeň:

 • ubrus na stůl, košile (případně jiný ochranný oděv)
 • vodovky (Koh-i-Noor), tempery, suchý pastel (12 ks), voskovky
 • kalíšek na vodu, štětce - kulaté (velikost 4, 8, 12), ploché (velikost 4, 8, 12)
 • lepidlo šroubovací (tyčinkové), Herkules (tekutý)
 • plastická duma (umělecká barevná pryž), tuš, redispero (násadka, špička - 1 mm a 2,5 mm)
 • centropen černý O,5 mm
 • noviny, houbička na nádobí, hadříkOrganizace školního roku 2018 / 2019

UdálostDatum
Zahájení školního roku3. 9. 2018
Podzimní prázdniny29. a 30. 10. 2018
Vánoční prázdniny22. 12. 2018 - 2. 1. 2019
Ukončení vyučování v 1. pololetí31. 1. 2019
Pololetní prázdniny1. 2. 2019
Jarní prázdniny11. 2. - 17. 2. 2019
Velikonoční prázdniny18. 4. 2019
Ukončení vyučování ve 2. pololetí28. 6. 2019
Zahájení školního roku 2019/20202. 9. 2019


Účast v projektu "Recyklohraní"

Naše škola je dlouhodobě zapojena do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. Více se o projektu můžete dočíst zde. Prostřednictvím tohoto programu je možné v naší škole odevzat použité baterie a drobné elektrozařízení průběžně během školního roku u pana učitele Malíka.Čtenářský klub na ZŠ Dambořice

V naší škole se od září 2017 schází čtenářský klub otevřený dětem z páté a šesté třídy. Děti se ve formátu volnočasové aktivity potkávají jedenkrát týdně odpoledne na dvě vyučovací hodiny. Školní klub vznikl za podpory vedení školy a využití operačního programu MŠMT: Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem setkávání je vytváření čtenářského společenství, navození příjemné atmosféry, společná diskuze, hra a rozvíjení verbálních dovedností. V centru tohoto společenství je bohatá nabídka knih a čtení. Čtenářský klub vedou učitelé školy Mgr. Eva Fajtová a dále od prosince Mgr. Viera Veselá.
Náplní klubu je především sdílení vlastního čtenářství spolu s doporučováním si četby navzájem, půjčování knih domů a přímá práce s knihou během samotné schůzky formou čtenářských lekcí.
Pro navození příjemné atmosféry v klubu si s žáky uvaříme čaj, sníme sušenky, a dokonce žáci sami přinesou či upečou kamarádům něco sladkého. Pro nejlepší čtenáře byla vyhlášena motivační soutěž. Společně jsme vytvořili čtenářský strom, kde si žáci lepí listy s názvem knihy, kterou přečetli a podělili se s ostatními svým doporučením. Nejaktivnější čtenáři dostanou za odměnu knihu s věnováním. Žáci si z klubu také odnesou svůj čtenářský deník, kde budou mít zpracován krátký obsah o přečtené knize. Čtenářský deník mohou pak využívat i v hodinách českého jazyka.
Smyslem klubu není jen vést děti docházejících do klubu ke čtení, ale především postupné ovlivňování celého školního prostředí směrem k otevření se čtenářství a jeho prostoupení výukou i jiných oblastí než výhradně českého jazyka. Důležitá je pro nás pohodová atmosféra v klubu a doporučení klubu dalším spolužákům nebo žákům. Klubová setkání umožňují učitelům vyzkoušet postupy či metody, jež by se v běžné výuce třeba nekonaly, ať z důvodu vysokého počtu dětí ve třídě, nejistoty v metodě nebo nutnosti beze zbytku splnit cíle hodiny a krátké časové dotace.
Mgr. Eva Fajtová
Ps. Na naše čtení i chvilky oddechu a tvoření se můžete podívat v malé fotogralerii


Rada školy

Byla zvolena dne 22. 11. 2016 a pracuje ve složení:

ZástupciJméno a příjmení, titul
Za ZŠ DambořiceMgr. Jiřina Poláčková - předsedkyně školské rady
Mgr. Karel Malík
Gabriela Zvonařová
Za zřizovatele - Obec DambořiceIng. Radek Martiňák
Michal Konečný
Mgr. Zdena Matulová
Za rodičePetra Kovářová - místopředsedkyně školské rady
Mgr. Michal Antonín
Katarína Puková

Informace o radě školy, fungování rady, její pravomoce a povinnosti v rámci školy
otevírejte zde.


Pokyny k platbě za stravování v jídelně ZŠ Dambořice
Vážení rodiče,
vedoucí školní jídelny, paní Zuzana Kachlířová, vám předkládá informace ke stravování (především úhrada stravného) pro školní rok 2018 / 2019.


Informace o označování alergenů ve školní jídelně
Na základě právních norem EU-2000/13 do 13.12.2014, EU-1169/2011 článek 21 a vyhlášky 113/2005 Sb., v platném znění, o způsobu označování potravin, bude od 1. 12. 2014 součástí jídelního lístku informace o alergenech obsažených v jídle.
Nařízení ukládá povinnost vyznačit u nebalených potravin (mezi které, dle článku 1 odst. 3 nařízení patří i pokrmy) na viditelném místě písemný výčet stanovených alergenů obsažených v nabízených pokrmech (včetně nápojů).
Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Jídelna má pouze funkci informační, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Školní stravování zajišťuje stravování dětí podle jednotlivých věkových kategorií a výživových norem.
Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku za každým pokrmem vyznačeno číslem označující alergen. U jídelního lístku bude příloha-seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.
Ten, kdo netrpí alergií na některé potraviny, se značením nemusí zabývat.
Bližší informace vám sdělí vedoucí stravování paní Zuzana Kachlířová, tel. 518 631 133.

Seznam alergenů:

 • 1) obiloviny obsahující lepek
 • 2) korýši a výrobky z nich
 • 3) vejce a výrobky z nich
 • 4) ryby a výrobky z nich
 • 5) podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
 • 6) sójové boby (sója) a výrobky z nich
 • 7) mléko a výrobky z něj
 • 8) skořápkové plody(ořechy,mandle)
 • 9) celer a výrobky z něj
 • 10) hořčice a výrobky z ní
 • 11) sezamová semena a výrobky z nich
 • 12) oxid siřičitý a siřičitany
 • 13) vlčí bob(lupina) a výrobky z něj
 • 14) měkkýši a výrobky z nich

Přístup na stránky Pro ŠKOLY
Vážení rodiče, milí žáci,
naše škola vám nabízí možnost přístupu do webového prostředí vzdělávací portálu Pro ŠKOLY, kde si žáci mohou procházet a vyzkoušet různé Paměťové test, Testy dětských schopností, Testy volby povolání, Angličtinu pro nejmenší, Čtenářskou gramotnost či Různé kvízy. Přístupové údaje obdrží žáci prostřednictvím svých třídních učitelů. Pokud se vám do rukounedostanou, neváhejte nás kontaktovat.Prezentace k bezpečnosti dětí na PC a OnLine Žákovské knížceVýchovný poradce

Funkci výchovného poradce na naší škole zastává Mgr. Jiřina Poláčková. Jaké jsou jeho kompetence, co může a čím je prospěšný výchovný poradce vašim dětem se dozvíte v následujícím textu. Jako kontakt slouží telefonní číslo do sborovny: 518 631 341, či mail přímo na Mgr. PoláčkovouTestování SCIO na naší škole

Vážení rodiče,
naše škola v rámci zkvalitnění výuky a přípravy žáků na přijímací zkoušky pravidelně využívá a financuje projekty společnosti SCIO, především projekt STONOŽKA či testování informační gramotnosti - projekt GEPARD.
Ze stránek společnosti SCIO předkládáme text k projektu STONOŽKA:

STONOŽKA je jednoduchý evaluační nástroj a nabízí:

 • sledování výsledků vzdělávání - testování znalostí, dovedností, klíčových kompetencí a studijních předpokladů,
 • rychlou zpětnou vazbu pro vedení školy, učitele, ale i žáky a jejich rodiče,
 • porovnání výsledků vaší školy s ostatními,
 • pomoc při autoevaluaci školy,
 • testování plně on-line i pomocí papírových testů,
 • alternativu testování 9. tříd plošného testování ČŠI.


Právo na informace

Vážení rodiče, k současným způsobům získávání informací z prostředí školy přibývá další - stanovený zákonem. Více si můžete přečíst v tomto textu. Součásní daného způsobu je i žádost o informace a ceník způsobu poskytnutí informací.