Dokumenty ZŠ Dambořice


Školní rok 2018/2019

Název dokumentu
Školní vzdělávací program "Máš na to!" .pdf
Školní vzdělávací program "Máš na to! - hodnocení a standardy předmětů" .pdf
Dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu "Máš na to!" .pdf
Dodatek č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu "Máš na to!" .pdf
Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu "Máš na to!" .pdf
ŠVP školní družiny .pdf
ŠVP pro LMP .pdf

Školní řád a pravidla pro hodnocení žáků platný od 1. 9. 2016 s dodatkem od 1. 9. 2017 .pdf
Kriteria pro udělení výchovných opatření .pdf
Strategie rozvoje čtenářské gramotnosti .pdf
Školní poradenské pracoviště .pdf
Statut Školního poradenského pracoviště .pdf

Plán Výchovnéhoo poradentství 2018 - 2019 .pdf
Minimální preventivní program 2018 / 2019 .pdf
Program EVVO 2018 - 2019 .pdf
ICT plán ZŠ Dambořice 2019 - 2021 .pdf
Strategie primární prevence 2015 - 2020 .pdf
Koncepce rozvoje školy do r. 2022 .pdf
Schválený rozpočet školy na rok 2019 .pdf
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Dambořice na rok 2020 a 2021 .pdf
Výroční zpráva za rok 2017 / 2018 .pdf

Jiné dokumenty

Název dokumentu
Logo školy v různých grafických formátech .ai  .jpg
Případová studie projektu Škola pro udržitelný rozvoj - Zahradní Jezírko .pdf