Dokumenty ZŠ Dambořice


Školní rok 2017/2018

Název dokumentu
Školní vzdělávací program "Máš na to!" .pdf
Školní vzdělávací program "Máš na to! - hodnocení a standardy předmětů" .pdf
Dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu "Máš na to!" .pdf
Dodatek č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu "Máš na to!" .pdf
Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu "Máš na to!" .pdf
ŠVP školní družiny .pdf
ŠVP pro LMP .pdf

Školní řád a pravidla pro hodnocení žáků platný od 1. 9. 2016 s dodatkem od 1. 9. 2017 .pdf
Kriteria pro udělení výchovných opatření .pdf
Strategie rozvoje čtenářské gramotnosti .pdf

Plán Výchovnéhoo poradentství 2017 - 2018 .pdf
Program EVVO 2017 - 2018 .pdf
Strategie primární prevence 2015 - 2020 .pdf
ICT plán ZŠ Dambořice 2016 - 2018 .pdf
Školní poradenské pracoviště .pdf
Statut Školního poradenského pracoviště .pdf
Koncepce rozvoje školy do r. 2018 .pdf
Rozpočet školy na rok 2018 .pdf
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Dambořice na rok 2019 a 2020 .pdf
Výroční zpráva za rok 2016 / 2017 .pdf

Dokumenty školního roku 2016 / 2017

Název dokumentu
Výroční zpráva za rok 2015 / 2016 .pdf
Plán práce na školní rok 2016 / 2017 .pdf
Minimální preventivní program na školní rok 2016 / 2017 .pdf
Plán EVVO na školní rok 2016 / 2017 .pdf
Plán výchovného poradenství na školní rok 2016 / 2017 .pdf
Plán práce Školního poradenského centra pro školní rok 2016 / 2017 .pdf

Jiné dokumenty

Název dokumentu
Logo školy v různých grafických formátech .ai  .jpg
Případová studie projektu Škola pro udržitelný rozvoj - Zahradní Jezírko .pdf