Základní škola Dambořice poskytuje základní vzdělání žákům 1. - 9. třídy, využití školní družiny pro žáky I. stupně a stravování ve školní jídelně. Žáci jsou vyučováni podle Školního vzdělávacího programu Máš na to.


Kontaktní údaje

NÁZEV ŠKOLY:Základní škola Dambořice, okres Hodonín,
příspěvková organizace
ZŘIZOVATEL:Obec Dambořice
IČO:70995711
ADRESA:Dambořice 466, 69635
TEL.Ř./Sbor.:518 631 130 / 518 631 341
E-MAIL:zsdamborice@seznam.cz

Poloha ZŠ Dambořice

Vybráno z www

Kontakt na správce tělocvičny - pronájem sportovní haly: Eva Kratochvilová 606 886 105

Nová telefonní čísla:
I. stupeň (1. - 4. třída) a I. oddělení družiny (pí Kroutilová):602 644 328,
II. oddělení družiny (pí Hovězáková): 602 644 323 ,


Projekt Extra třída